Vi har specialiseret os i salg af biler indenfor EU. Hver uge leveres flere biler af os til kunder i hele EU. Med vores mange års erfaring har vi samlet mange informationer omkring køb af biler i EU, som vi gerne vil give til dig.

Vores forløb er så optimeret, at bilkøbet forløber så enkelt og ubesværet som muligt.
Efter ønske tager vi os gerne af den komplette afvikling.
Du kan kontakte os på tysk og engelsk.
Vigtigt for dig: Alle garantier er gyldige i hele EU. Ved problemer af enhver art kan du opsøge en autoriseret forhandler i dit land.


Du bedes vælge, om du er en privat eller erhvervsmæssig køber. I overensstemmelse med dit valg træder forskellige bestemmelser i kraft, eller der er forskellige muligheder.

Privatkøb
Ved et privat køb skal du betale moms i Tyskland.


Yderligere informationer

Erhvervsmæssigt køb/selvstændig med momsnummer.
Som erhvervsmæssig køber med et gyldigt momsnummer har du mulighed for at købe bilen uden moms (netto).


Yderligere informationer

Export | Autozentrum Schmitz

Privat køber

 

Ved et privat køb er afviklingen enkel og ukompliceret. Ved et privat køb skal momsen altid betales i Tyskland. Din fordel: Tyskland har med 19% en af de mest favorable momssatse i EU. Alle prismærkede priser indeholder allerede momsen.
Til importen i dit land skal du bruge følgende dokumenter, som du selvfølgelig får komplet af os:

  • Registreringsattest del I og II (det er bilens tyske papirer)
  • Overensstemmelsesdokument (typegodkendelse)
  • En faktura med moms anført

Du har mulighed for at betale bilen enten kontant eller ved bankoverførsel.

 

Ved et online-køb rådgiver vi dig meget udførligt på telefonen, dvs. at vi beskriver bilens tilstand og historie præcist. Hvis du til sidst ønsker at købe bilen, sender vi dig gerne en bestilling. Med bestillingen forfalder et lille udbetaling på 5000 €.


Biltransport:
For at kunne transportere bilen, tilbyder vi dig to muligheder:
Grænsenummerplader: Med disse nummerplader kan du køre bilen ubegrænset over hele verden. Nummerpladerne fås med en gyldighed på 15 eller 30 dage. For at kunne få nummerpladerne udstedt skal vi brug en paskopi og en fuldmagt med din originale underskrift.

Grænsenummerplader koster 299 € for 15 dage og 399 € for 30 dage. I prisen indgår alle omkostninger inklusive forsikring, afgifter og pladerne. Der vil ikke være yderligere omkostninger for dig.

Du kan også godt hente bilen hos os i forbindelse med et speditionsfirma og få den leveret. Vi kan desværre ikke organisere afhentningen for dig. Hertil anbefaler vi servicen fra Quickimport.dk. Der får du uden besvær relevante tilbud på transporten. Nogle af vores kunder har allerede gjort positive erfaringer der.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er vi meget gerne til disposition.

Export | Autozentrum Schmitz

Erhvervsmæssigt køb

 

Vi giver dig gerne mulighed for at købe bilen netto, dvs. uden moms.

På grund af lovmæssige bestemmelser skal vi efter udlevering bruge en bekræftelse fra køberen (fremkomstbekræftelse og/eller CMR-fragtbrev), på at bilen er ankommet til dit land. Uden denne bekræftelse er et nettokøb ikke muligt.

Ved købet erlægger du momsen som aconto betaling. Efter levering af bilen og bekræftelsen på ankomsten (fremkomstbekræftelse/CRM-fragtbrev) får du momsen tilbagebetalt af os. I de fleste tilfælde kan der gives afkald på en registreringsattest.

Mange positive bedømmelser på mobile.de og Autoscout 24 bekræfter allerede vores professionelle og seriøse afvikling for dig. Vores tip: Ved nettokøb skal man altid være opmærksom på en seriøs forhandler. Useriøse udbydere erstatter delvist ikke dit aconto betaling. Alle nødvendige dokumenter til bekræftelsen (fremkomstbekræftelse) udarbejder vi gerne for dig. Så snart bilen er ankommet hos dig, skal du bare underskrive og stemple bekræftelsen. Derefter sender du bekræftelsen tilbage til os med din bankforbindelse, og vi erstatter momsen med det samme (forudsat, at alle de nødvendige bilag foreligger med alle nødvendige underskrifter).

Hvilke bilag fra dig skal vi bruge?

  • Udskrift fra Handelsregisteret og/eller virksomhedsregistrering
  • Kopi af direktørens/indehaverens pas
  • Dit momsnummer
  • I givet fald din hjemmesides adresse

Send venligst disse bilag til info@autozentrum-schmitz.de.

Så snart vi har kontrolleret dine dokumenter, sender vi dig en købskontrakt, som du skal underskrive. Vær venligst opmærksom på, at alle dokumenter kun må skrives af firmaets indehaver/direktør. Hvis der er flere tegningsberettigede, skal alle dokumenter altid underskrives af den samme person.


Afvikling af køb af bil

Ved et online-køb rådgiver vi dig meget udførligt på telefonen, dvs. at vi beskriver bilens tilstand og historie præcist. Hvis du til sidst ønsker at købe bilen, sender vi dig gerne en bestilling. Med bestillingen forfalder et lille udbetaling på 5000 €.


Biltransport:
For at kunne transportere bilen, tilbyder vi dig to muligheder:
Grænsenummerplader: Med disse nummerplader kan du køre bilen ubegrænset over hele verden. Nummerpladerne fås med en gyldighed på 15 eller 30 dage. For at kunne få nummerpladerne udstedt skal vi brug en paskopi og en fuldmagt med din originale underskrift.

Grænsenummerplader koster 299 € for 15 dage og 399 € for 30 dage. I prisen indgår alle omkostninger inklusive forsikring, afgifter og pladerne. Der vil ikke være yderligere omkostninger for dig.

Du kan også godt hente bilen hos os i forbindelse med et speditionsfirma og få den leveret. Vi kan desværre ikke organisere afhentningen for dig. Hertil anbefaler vi servicen fra Quickimport.dk. Der får du uden besvær relevante tilbud på transporten. Nogle af vores kunder har allerede gjort positive erfaringer der.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er vi meget gerne til disposition.