Vi har specialiserat oss på försäljning av fordon inom EU. Varje vecka levererar vi flera fordon till kunder i hela EU. Tack vare vår mångårig erfarenhet har vi samlat gott om informationer kring köp av fordon inom EU, som vi här vill dela med oss till dig.
Våra processer är optimerade för att fordonsköpet skall avlöpa så enkelt och smärtfritt som möjligt.
På begäran tar vi gärna hand om hela hanteringen.
Du kan kontakta oss på tyska eller engelska.

Viktigt för dig: Alla garantier gäller i hela EU. Du kan vid alla slags problem kontakta en kontraktspartner i ditt land.


Vänligen välj om du är en privat- eller företagskund. Beroende på valet gäller olika bestämmelser, respektive erbjuds olika alternativ.

Privat köp
Vid ett privat köp betalas mervärdeskatt i Tyskland.


Mer information

Kommersiellt köp/egenföretagare med momsregistreringsnummer.
Som kommersiell köpare med ett giltigt momsnr. har du möjlighet att köpa fordonet utan mervärdeskatt (netto).


Mer information

Export | Autozentrum Schmitz

Privat köp

 

Hanteringen vid ett privat köp är enkel och okomplicerad. Moms betalas vid ett privat köp alltid i Tyskland. Din fördel: Tyskland har med 19% en av de lägsta skattesatsen inom EU. Alla visade priser inkluderar redan mervärdeskatten.
För importen i ditt land behövs följande dokument, som vi naturligtvis fullständigt tillhandahålla:

  • Registreringsbevis del I och II (tyska fordonsdokument)
  • COC dokument
  • Faktura med specificerad mervärdeskatt

Bilen kan betalas antingen kontant eller med banköverföring.
Vid ytterligare frågor står vi gärna till förfogande.Hos ett online-köp ger vi dig mycket utförliga råd per telefon, dvs. vi förklarar noggrant fordonets tillstånd och historia. Om du till slut vill köpa fordonet, översänder vi med glädje en beställning. Beställningen kräver en liten handpenning på 5000 € .


Fordonstransport:
För transporten av bilen erbjuder vi två alternativ:
Exportregistreringsskyltar: med dessa skyltar kan du köra bilen obegränsat i hela världen. Skyltarna finns med en giltighetstid på 15 eller 30 dagar. För utförandet av skyltarna behöver vi en kopia av ditt ID-kort och en fullmakt med ditt original-signatur.

Exportregistreringsskyltarna kostar 299 € för 15 dagar och 399 € för 30 dagar. Priset inkluderar alla kostnader inklusive försäkring, skatter samt skyltar. Inga ytterligare kostnader uppstår.

Du kan gärna låta fordonet hämtas hos oss och levereras till dig av en spedition. Tyvärr kan vi inte organisera avhämtningen.

För eventuella ytterligare frågor står vi gärna till förfogande.

Export | Autozentrum Schmitz

Kommersiellt köp

 

Vi erbjuder gärna möjligheten att köpa fordonet netto, dvs. utan mervärdeskatt.

P.g.a. rättsliga bestämmelser behöver vi efter leveransen ett intyg av köparen (införselintyg och/eller CIM fraktsedel), att fordonet har kommit till ditt land. Utan detta intyg kan nettoförsäljningen inte ske.

Vid köpet deponerar du mervärdeskatten som borgen. Efter fordonsleveransen och bekräftad införsel (införselintyg/CIM fraktsedel) restituera vi mervärdeskatten. I de flesta fall behöver ingen registrering ske.

Många positiva bedömningar hos mobile.de och Autoscout 24 intygar vår professionell och seriös hantering. Vårt tipp: Övertyga dig vid nettoköp alltid att handlaren är seriös. Oseriösa aktörer återbetalar ibland inte borgen. Alla nödvändiga dokument för intyget (införselintyg) upprättar vi gärna åt dig. Så snart fordonet har kommit till dig behöver du bara signera och stämpla intyget. Sedan skickar du intyget tillsammans med din bankförbindelse per E-mail till oss och vi återbetalar mervärdeskatten omgående (förutsatt att alla dokument finns med alla nödvändiga underskrifter)

Vilka dokument behöver via av dig?

  • Handelsregisterutdrag och/eller registreringsbevis
  • ID-kopia av VD/ägare
  • Företagets momsregistreringsnumret
  • Eventuellt hemsidans webbadress

Vänligen skickar dessa uppgifter till info@autozentrum-schmitz.de.

Så snart vi har kontrollerat dina dokument översänder vi ett köpeavtal som du måste underteckna. Vänligen observera att alla dokument måste undertecknas av företagets ägare/VD. Finns flera teckningsberättigade måste alla dokument alltid undertecknas av samma person.


Tillvägagångssätt fordonsköp

Hos ett online-köp ger vi dig mycket utförliga råd per telefon, dvs. vi förklarar noggrant fordonets tillstånd och historia. Om du till slut vill köpa fordonet, översänder vi med glädje en beställning. Beställningen kräver en liten handpenning på 5000 € .


Fordonstransport:
För transporten av bilen erbjuder vi två alternativ:
Exportregistreringsskyltar: med dessa skyltar kan du köra bilen obegränsat i hela världen. Skyltarna finns med en giltighetstid på 15 eller 30 dagar. För utförandet av skyltarna behöver vi en kopia av ditt ID-kort och en fullmakt med ditt original-signatur.

Exportregistreringsskyltarna kostar 299 € för 15 dagar och 399 € för 30 dagar. Priset inkluderar alla kostnader inklusive försäkring, skatter samt skyltar. Inga ytterligare kostnader uppstår.

Du kan gärna låta fordonet hämtas hos oss och levereras till dig av en spedition. Tyvärr kan vi inte organisera avhämtningen.

För eventuella ytterligare frågor står vi gärna till förfogande.