Špecializovali sme sa na predaj vozidiel v rámci EÚ. Každý týždeň dodáme mnoho vozidiel zákazníkom v celej EÚ. Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti sme zozbierali veľmi veľa informácií o kúpe vozidiel v rámci celej EÚ, ktoré by sme vám tu chceli sprostredkovať.

Naše postupy sú tak optimalizované, že kúpa vozidla je jednoduchá a môže sa bez starostí uskutočniť.
Na želanie sa radi postaráme o kompletný priebeh kúpy.
Kontaktovať nás môžete v nemeckom a anglickom jazyku.
Všetky vozidlá majú minimálne 2-ročnú záruku odo dňa prvej registrácie vozidla.
Dôležité pre vás: Všetky záruky sú platné v celej EÚ. V prípade problémov akéhokoľvek druhu môžete vo svojej krajine vyhľadať zmluvného autorizovaného predajcu.

Zvoľte si, či ste ako kupujúci súkromná osoba alebo podnikateľ. Podľa výberu vstupujú do platnosti rozdielne ustanovenia, prípadne z toho vyplynú rôzne možnosti.

Kúpa súkromnou osobou
Pri kúpe na súkromné účely zaplatíte daň z pridanej hodnoty v Nemecku.


Ďalšie informácie

Kúpa podnikateľom/živnostníkom s IČ DPH.
Ako kupujúci podnikateľ s platným IČ DPH máte možnosť vozidlo kúpiť bez dane z pridanej hodnoty (netto).


Ďalšie informácie

Export | Autozentrum Schmitz

Kupujúci ako súkromná osoba

 

Priebeh pri kúpe vozidla na súkromné účely je jednoduchý a nekomplikovaný. DPH sa pri kúpe súkromnou osobou vždy zaplatí v Nemecku. Vaša výhoda: Nemecko má vďaka 19 % dani jednu z najvýhodnejších sadzieb DPH v EÚ. Všetky vyznačené ceny v sebe už zahŕňajú DPH.
Na import vozidla do vašej krajiny budete potrebovať nasledujúce dokumenty, ktoré od nás, samozrejme, kompletne dostanete:

  • osvedčenie o evidencii časť I a II (to sú nemecké doklady k vozidlu)
  • dokument COC certifikát
  • faktúru s vykázanou DPH

Máte možnosť sumu za auto zaplatiť buď v hotovosti, alebo prostredníctvom prevodu bezhotovostnej platby.


Realizácia kúpy vozidla
Na kúpu vozidla vám ponúkame dve možnosti:
Dojem o vozidle si spravte u nás na našom predvádzacom mieste v predajni. Kúpa je potom možná priamo na mieste.
Alternatívne vám ponúkame kúpu prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Túto možnosť využíva už polovica zákazníkov. Mnohí kupujúci nám už túto možnosť kúpy pozitívne ohodnotili na stránkach mobile.de a autoscout 24.de.

Pri online nákupe vám veľmi podrobne poradíme po telefóne, t.j. presne vám objasníme stav a históriu vozidla. Ak by ste sa nakoniec rozhodli vozidlo kúpiť, pošleme vám radi objednávku. S objednávkou bude splatná malá záloha vo výške 2000 €. Zvyšok sumy zaplatíte pohodlne až pri vyzdvihnutí vozidla.


Preprava vozidla:
Na prepravu vozidla vám ponúkame dve možnosti:
Colné prepravné značky: S touto poznávacou značkou môžete vozidlo prepravovať po celom svete. Tieto poznávacie značky existujú s platnosťou na 15 alebo 30 dní. Na vystavenie prepravných poznávacích značiek potrebujeme kópiu legitimácie a plnú moc s vaším originálnym podpisom.

Colné prepravné značky stoja na 15 dní 299 € a na 30 dní 399 €. V cene sú obsiahnuté všetky náklady vrátane poistenia, dane ako aj poznávacích značiek. Nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady.

Vozidlo si môžete nechať vyzdvihnúť a dopraviť aj prostredníctvom špedičnej spoločnosti. Vyzdvihnutie pre vás, žiaľ, nemôžeme organizovať. Odporúčame vám služby od Shiply.com.  Tam dostanete adekvátne ponuky na transport. Niekoľko našich zákazníkov más s nimi už pozitívne skúsenosti.

Export | Autozentrum Schmitz

Kúpa podnikateľom

 

Radi vám ponúkneme možnosť kúpiť si vozidlo za netto sumu, t.j. bez DPH.

Na základe zákonných ustanovení budeme po dodaní vozidla od kupujúceho potrebovať potvrdenie (potvrdenie o nadobudnutí tovaru a/alebo CMR nákladný list), že vozidlo došlo k vám do vašej krajiny. Bez tohto potvrdenia nie je predaj za netto sumu možný.
Ponúkame vám dve možno predaja za netto sumu:


Možnosť 1:
Pri kúpe zložíte DPH ako kauciu. Po dodaní vozidla a potvrdení jeho doručenia (potvrdenie o nadobudnutí tovaru a/alebo CMR nákladný list) vám bude DPH od nás vrátená späť. Vo väčšine prípadov možno upustiť od registrácie.

Veľké množstvo pozitívnych hodnotení na stránke mobile.de a Autoscout 24 vám potvrdí naše profesionálne a seriózne konanie. Náš tip: Pri kúpe za netto sumu si dávajte vždy pozor, aby išlo o seriózneho predajcu. Neseriózni predajcovia vám vašu kauciu čiastočne nevrátia. Všetky nevyhnutné dokumenty k potvrdeniu (potvrdenie o nadobudnutí tovaru) pre vás radi vyhotovíme. Keď k vám vozidlo dorazí, budete musieť toto potvrdenie už iba podpísať a opečiatkovať. Následne nám e-mailom toto potvrdenie pošlete aj s vaším bankovým spojením a my vám okamžite vyplatíme DPH. (za predpokladu, že budú k dispozícii všetky potrebné dokumenty so všetkými potrebnými podpismi)


Možnosť 2:
Zaplatíte zredukovanú kauciu vo výške 2000 €. Ako protihodnota zostanú u nás doklady od vozidla dovtedy, pokiaľ od vás nedostaneme príslušné potvrdenie. Až potom vám vyplatíme vašu kauciu (po odpočítaní poplatku za spracovanie vo výške 50 € za zaslanie dokladov k vozidlu prostredníctvom expresnej zásielky) a pošleme vám vaše doklady. Toto ustanovenie budeme akceptovať iba vtedy, ak má vaša firma minimálne tri roky a má svoju vlastnú webovú stránku.

Ktoré doklady potrebujeme od vás?

  • výpis z obchodného registra a/alebo ohlásenie živnosti
  • kópiu legitimácie konateľa spoločnosti/majiteľa firmy
  • vaše IČ DPH
  • prípadne aj adresu vašej webovej stránky

Tieto dokumenty nám pošlite na info@autozentrum-schmitz.de.

Po preverení vašich dokumentov vám pošleme kúpnu zmluvu, ktorú musíte podpísať. Dbajte na to, že všetky dokumenty smie podpisovať iba majiteľ firmy/konateľ spoločnosti. Ak existuje viac oprávnených osôb, musia byť všetky dokumenty vždy podpísané tou istou osobou.


Realizácia kúpy vozidla

Na kúpu vozidla vám ponúkame dve možnosti:
Dojem o vozidle si spravte u nás na našom predvádzacom mieste v predajni. Kúpa je potom možná priamo na mieste.

Alternatívne vám ponúkame kúpu prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Túto možnosť využíva už polovica zákazníkov. Mnohí kupujúci nám už túto možnosť kúpy pozitívne ohodnotili na stránkach mobile.de a Autoscout 24.de.

Pri online nákupe vám veľmi podrobne poradíme po telefóne, t.j. presne vám objasníme stav a históriu vozidla. Ak by ste sa nakoniec rozhodli vozidlo kúpiť, pošleme vám radi objednávku. S objednávkou bude splatná malá záloha vo výške 2000 €. Zvyšok sumy zaplatíte pohodlne až pri vyzdvihnutí vozidla.


Preprava vozidla:
Na prepravu vozidla vám ponúkame dve možnosti:
Colné prepravné značky: S touto poznávacou značkou môžete vozidlo prepravovať po celom svete. Tieto poznávacie značky existujú s platnosťou na 15 alebo 30 dní. Na vystavenie prepravných poznávacích značiek potrebujeme kópiu legitimácie a plnú moc s vaším originálnym podpisom.

Colné prepravné značky stoja na 15 dní 299 € a na 30 dní 399 €. V cene sú obsiahnuté všetky náklady vrátane poistenia, dane ako aj poznávacích značiek. Nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady.

Vozidlo si môžete nechať vyzdvihnúť a dopraviť aj prostredníctvom špedičnej spoločnosti. Vyzdvihnutie pre vás, žiaľ, nemôžeme organizovať. Odporúčame vám služby od Shiply.com. Tam dostanete adekvátne ponuky na transport. Niekoľko našich zákazníkov más s nimi už pozitívne skúsenosti.