Špecializovali sme sa na predaj vozidiel v rámci EÚ. Každý týždeň dodáme mnoho vozidiel zákazníkom v celej EÚ. Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti sme zozbierali veľmi veľa informácií o kúpe vozidiel v rámci celej EÚ, ktoré by sme vám tu chceli sprostredkovať.

Naše postupy sú tak optimalizované, že kúpa vozidla je jednoduchá a môže sa bez starostí uskutočniť.
Na želanie sa radi postaráme o kompletný priebeh kúpy.
Kontaktovať nás môžete v nemeckom a anglickom jazyku.

Dôležité pre vás: Všetky záruky sú platné v celej EÚ. V prípade problémov akéhokoľvek druhu môžete vo svojej krajine vyhľadať zmluvného autorizovaného predajcu.

Zvoľte si, či ste ako kupujúci súkromná osoba alebo podnikateľ. Podľa výberu vstupujú do platnosti rozdielne ustanovenia, prípadne z toho vyplynú rôzne možnosti.

Kúpa súkromnou osobou
Pri kúpe na súkromné účely zaplatíte daň z pridanej hodnoty v Nemecku.


Ďalšie informácie

Kúpa podnikateľom/živnostníkom s IČ DPH.
Ako kupujúci podnikateľ s platným IČ DPH máte možnosť vozidlo kúpiť bez dane z pridanej hodnoty (netto).


Ďalšie informácie

Export | Autozentrum Schmitz

Kupujúci ako súkromná osoba

 

Priebeh pri kúpe vozidla na súkromné účely je jednoduchý a nekomplikovaný. DPH sa pri kúpe súkromnou osobou vždy zaplatí v Nemecku. Vaša výhoda: Nemecko má vďaka 19 % dani jednu z najvýhodnejších sadzieb DPH v EÚ. Všetky vyznačené ceny v sebe už zahŕňajú DPH.
Na import vozidla do vašej krajiny budete potrebovať nasledujúce dokumenty, ktoré od nás, samozrejme, kompletne dostanete:

  • osvedčenie o evidencii časť I a II (to sú nemecké doklady k vozidlu)
  • dokument COC certifikát
  • faktúru s vykázanou DPH

Máte možnosť sumu za auto zaplatiť buď v hotovosti, alebo prostredníctvom prevodu bezhotovostnej platby.

 

Pri online nákupe vám veľmi podrobne poradíme po telefóne, t.j. presne vám objasníme stav a históriu vozidla. Ak by ste sa nakoniec rozhodli vozidlo kúpiť, pošleme vám radi objednávku. S objednávkou bude splatná malá záloha vo výške 5000 €.


Preprava vozidla:
Na prepravu vozidla vám ponúkame dve možnosti:
Colné prepravné značky: S touto poznávacou značkou môžete vozidlo prepravovať po celom svete. Tieto poznávacie značky existujú s platnosťou na 15 alebo 30 dní. Na vystavenie prepravných poznávacích značiek potrebujeme kópiu legitimácie a plnú moc s vaším originálnym podpisom.

Colné prepravné značky stoja na 15 dní 299 € a na 30 dní 399 €. V cene sú obsiahnuté všetky náklady vrátane poistenia, dane ako aj poznávacích značiek. Nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady.

Vozidlo si môžete nechať vyzdvihnúť a dopraviť aj prostredníctvom špedičnej spoločnosti. Vyzdvihnutie pre vás, žiaľ, nemôžeme organizovať.

Export | Autozentrum Schmitz

Kúpa podnikateľom

 

Radi vám ponúkneme možnosť kúpiť si vozidlo za netto sumu, t.j. bez DPH.

Na základe zákonných ustanovení budeme po dodaní vozidla od kupujúceho potrebovať potvrdenie (potvrdenie o nadobudnutí tovaru a/alebo CMR nákladný list), že vozidlo došlo k vám do vašej krajiny. Bez tohto potvrdenia nie je predaj za netto sumu možný.

Pri kúpe zložíte DPH ako kauciu. Po dodaní vozidla a potvrdení jeho doručenia (potvrdenie o nadobudnutí tovaru a/alebo CMR nákladný list) vám bude DPH od nás vrátená späť. Vo väčšine prípadov možno upustiť od registrácie.

Veľké množstvo pozitívnych hodnotení na stránke mobile.de a Autoscout 24 vám potvrdí naše profesionálne a seriózne konanie. Náš tip: Pri kúpe za netto sumu si dávajte vždy pozor, aby išlo o seriózneho predajcu. Neseriózni predajcovia vám vašu kauciu čiastočne nevrátia. Všetky nevyhnutné dokumenty k potvrdeniu (potvrdenie o nadobudnutí tovaru) pre vás radi vyhotovíme. Keď k vám vozidlo dorazí, budete musieť toto potvrdenie už iba podpísať a opečiatkovať. Následne nám e-mailom toto potvrdenie pošlete aj s vaším bankovým spojením a my vám okamžite vyplatíme DPH. (za predpokladu, že budú k dispozícii všetky potrebné dokumenty so všetkými potrebnými podpismi)

Ktoré doklady potrebujeme od vás?

  • výpis z obchodného registra a/alebo ohlásenie živnosti
  • kópiu legitimácie konateľa spoločnosti/majiteľa firmy
  • vaše IČ DPH
  • prípadne aj adresu vašej webovej stránky

Tieto dokumenty nám pošlite na info@autozentrum-schmitz.de.

Po preverení vašich dokumentov vám pošleme kúpnu zmluvu, ktorú musíte podpísať. Dbajte na to, že všetky dokumenty smie podpisovať iba majiteľ firmy/konateľ spoločnosti. Ak existuje viac oprávnených osôb, musia byť všetky dokumenty vždy podpísané tou istou osobou.


Realizácia kúpy vozidla

Pri online nákupe vám veľmi podrobne poradíme po telefóne, t.j. presne vám objasníme stav a históriu vozidla. Ak by ste sa nakoniec rozhodli vozidlo kúpiť, pošleme vám radi objednávku. S objednávkou bude splatná malá záloha vo výške 5000 €.


Preprava vozidla:
Na prepravu vozidla vám ponúkame dve možnosti:
Colné prepravné značky: S touto poznávacou značkou môžete vozidlo prepravovať po celom svete. Tieto poznávacie značky existujú s platnosťou na 15 alebo 30 dní. Na vystavenie prepravných poznávacích značiek potrebujeme kópiu legitimácie a plnú moc s vaším originálnym podpisom.

Colné prepravné značky stoja na 15 dní 299 € a na 30 dní 399 €. V cene sú obsiahnuté všetky náklady vrátane poistenia, dane ako aj poznávacích značiek. Nevzniknú vám žiadne ďalšie náklady.

Vozidlo si môžete nechať vyzdvihnúť a dopraviť aj prostredníctvom špedičnej spoločnosti. Vyzdvihnutie pre vás, žiaľ, nemôžeme organizovať.